หน้าแรก ประวัติวัด ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรม ประจำปี ภาพกิจกรรม โรงเรียน บริจาค ติดต่อวัด
Vdo Raak Thai 2556
 
 
สมาคมองค์กรต่างๆ
- สมาคมไทยในอเมริกา
 
รายนามต่างๆ
- สถานที่สำคัญในบอสตัน
 
 

ภาพกิจกรรม

สงกรานต์ 2016
24 เมษายน 2559
กฐิน 2015
22 พฤศจิกายน 2558
ไมค์ ภิรมย์พร
20 กันยายน 2558
ภาพงานอื่นๆ
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Magha puja Ceremony
Sunday 25, 2018

วันมาฆบูชา
วันอาทติย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ่คณะกรรมการวัดบอสตันพุทธวราราม
ทางคณะกรรมการมีมัติเห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคมทุกๆปี

 
 
 
 
กฐินสามัคคี ประจำปี 2558
 
กฐินสามัคคี ประจำปี 2556
 
 
 
 

Boston Buddha Vararam Temple
วัดบอสตตันพุทธวราราม
125 North Road, Bedford, MA 01730
Phone: 781-271-0989, Fax: 781-271-0157, E-mail: watboston2010@hotmail.com
copyrights © 2008 http://www.watboston.org all rights reserved