หน้าแรก ประวัติวัด ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรม ประจำปี ภาพกิจกรรม โรงเรียน บริจาค ติดต่อวัด
Vdo Raak Thai 2556
 
 
สมาคมองค์กรต่างๆ
- สมาคมไทยในอเมริกา
 
รายนามต่างๆ
- สถานที่สำคัญในบอสตัน
 
 

ภาพกิจกรรม

ภาพงานอื่นๆ
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Songkran Festival 2018
Sunday Apr29, 2018

วันสงกรานต์ ปี 2561
วันอาทติย์ที่ 29 เมษายน 2561

ประกาศ่คณะกรรมการวัดบอสตันพุทธวราราม
ทางคณะกรรมการมีมัติเห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคมทุกๆปี

 
 
 
 
กฐินสามัคคี ประจำปี 2558
 
กฐินสามัคคี ประจำปี 2556
 
 
 
 

Boston Buddha Vararam Temple
วัดบอสตตันพุทธวราราม
125 North Road, Bedford, MA 01730
Phone: 781-271-0989, Fax: 781-271-0157, E-mail: watboston2010@hotmail.com
copyrights © 2008 http://www.watboston.org all rights reserved