หน้าแรก ประวัติวัด ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรม ประจำปี ภาพกิจกรรม โรงเรียน บริจาค ติดต่อวัด
Vdo Raak Thai 2556
 
 
สมาคมองค์กรต่างๆ
- สมาคมไทยในอเมริกา
 
รายนามต่างๆ
- สถานที่สำคัญในบอสตัน
 
 

สถิติที่อยู่จำพรรษา ตั้งแต่พุทธศักราช 2541-2551

  ปีพุทธศักราช 2551 (ปัจจุบัน)  
1. พระอาจารย์นิโรจน์  ฐิตโชติโก พระธรรมทูต รุ่นที่ 2  สังกัดเดิม  วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
2. พระมหากมลเพชร    คุณรํสี พระธรรมทูต รุ่นที่ 6 สังกัดเดิม  วัดป่าชัยรังสี  อำเภอเมือง จ. สมุทรสารคร
3. พระทองตะวัน  สุชาโต พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 สังกัดเดิม  วัดเสน่หา   อำเภอเมือง   จ.นครปฐม
4. พระมหาธเนศร์   รามงฺกุโร   พระธรรมทูต รุ่นที่ 8  สังกัดเดิม  วัดปทุมวนาราม ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ
5. พระมหานิทัศน์  โชติทสฺสโน  พระธรรมทูต รุ่นที่ 11 สังกัดเดิม  วัดปทุมวนาราม ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ
6. พระมหาพิพัฒน์พงษ์ สุทธปญฺโญ พระธรรมทูต รุ่นที่ 6 สังกัดเดิม  วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน  กรุงเทพฯ
  ปีพุทธศักราช 2550  
1. พระอาจารย์นิโรจน์  ฐิตโชติโก พระธรรมทูต รุ่นที่ 2  สังกัดเดิม  วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
2. พระมหากมลเพชร    คุณรํสี พระธรรมทูต รุ่นที่ 6 สังกัดเดิม  วัดป่าชัยรังสี  อำเภอเมือง จ. สมุทรสารคร
3. พระทองตะวัน  สุชาโต พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 สังกัดเดิม  วัดเสน่หา   อำเภอเมือง   จ.นครปฐม
4. พระมหานิทัศน์  โชติทสฺสโน  พระธรรมทูต รุ่นที่ 11 สังกัดเดิม  วัดปทุมวนาราม ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ
  ปีพุทธศักราช 2549  
1. พระอาจารย์นิโรจน์  ฐิตโชติโก พระธรรมทูต รุ่นที่ 2  สังกัดเดิม  วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
2. พระมหากมลเพชร    คุณรํสี พระธรรมทูต รุ่นที่ 6 สังกัดเดิม  วัดป่าชัยรังสี  อำเภอเมือง จ. สมุทรสารคร
3. พระทองตะวัน  สุชาโต พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 สังกัดเดิม  วัดเสน่หา   อำเภอเมือง   จ.นครปฐม
4. พระมหานิทัศน์  โชติทสฺสโน  พระธรรมทูต รุ่นที่ 11 สังกัดเดิม  วัดปทุมวนาราม ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ
  ปีพุทธศักราช 2548  
1. พระมหานภสินธุ์  ชาครรํสี พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 สังกัดเดิม  วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระนครฯ กรุงเทพฯ
2. พระมหากมลเพชร    คุณรํสี พระธรรมทูต รุ่นที่ 6 สังกัดเดิม  วัดป่าชัยรังสี  อำเภอเมือง จ. สมุทรสารคร
3. พระอัจฉระย์ ธมฺมรโส พระธรรมทูต รุ่นที่ 9 สังกัดเดิม  วัดภูริทัตตวนาราม ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย
  ปีพุทธศักราช 2547  
1. พระมหานภสินธุ์  ชาครรํสี พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 สังกัดเดิม  วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระนครฯ กรุงเทพฯ
2. พระมหาธัญญพิสิฐย์    ยิ่งรัมย์ พระธรรมทูต รุ่นที่ 5 สังกัดเดิม  วัดกันมาตุยาราม สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
3. พระมหาชนม์ สิมพา พระธรรมทูต รุ่นที่ 10 สังกัดเดิม  วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จ.อุดรธานี
  ปีพุทธศักราช 2543  
1. พระครูกิตติวรคุณ สุจิตโต พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
2. พระมหาสุธรรม  คุณกโร พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดอาวุธวิกสิตาราม  เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ
3. พระครูปลัดสัมพันธ์  สิริโตโช พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดอาวุธวิกสิตาราม  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
4. พระมหาพงศกร   เหมรํสี  พระธรรมทูต รุ่นที่ 4 สังกัดเดิม  วัดบวรมงคล  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
5. พระชาญวุฒ ชวนปัญโญ พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดป่าบ้านนาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน
  ปีพุทธศักราช 2542  
1. พระครูกิตติวรคุณ สุจิตโต พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
2. พระมหาสุธรรม  คุณกโร พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดอาวุธวิกสิตาราม  เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ
3. พระมหาสมชาย  ปัณฑิโต พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม  วัดบวรมงคล   เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
4. พระสมควร  โกมโล พระธรรมทูต รุ่นที่ สังกัดเดิม     
 

Boston Buddha Vararam Temple
วัดบอสตตันพุทธวราราม
125 North Road, Bedford, MA 01730
Phone: 781-271-0989, Fax: 781-271-0157, E-mail: watboston2010@hotmail.com
copyrights © 2008 http://www.watboston.org all rights reserved