หน้าแรก ประวัติวัด ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรม ประจำปี ภาพกิจกรรม โรงเรียน บริจาค ติดต่อวัด
Vdo Raak Thai 2556
 
 
สมาคมองค์กรต่างๆ
- สมาคมไทยในอเมริกา
 
รายนามต่างๆ
- สถานที่สำคัญในบอสตัน
 
 

ประวัดวัดบอสตันพุทธวราราม

สถานที่ตั้งวัดแห่งแรก

บอสตันพุทธวราราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ณ บ้านเลขที่ 523 Pleasant St. Malden, Massachusetts โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวพุทธในบอสตันและใกล้เคียง ได้ซื้อบ้าน 3 ชั้น 1 หลัง เนื้อที่ 12X260 ตารางฟุต โดยอาศัยเครดิตของคุณนันทนา ปิ่นทองคำ ในการซื้อ แล้วดำเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหากำไร ( Non-Profit Organization ) ตามกฎหมายของรัฐ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2541 โดยมีคณะกรรมการในสมัยแรกนั้นคือ


คณะกรรมการวัด บอสตัน พุทธวรารามในสมัยแรก
พระครูวิเทศศาสนกิจ ประธานกรรมการบริหาร
คุณสมเกียรติ
 
 
สุรัชวดีวิทย์
รองประธานฯ
คุณบรรพต จิตหาญ เลขานุการ
คุณเปี่ยม ศุขเทวา เหรัญญิก
คุณชัยพร โฆษิตอนันต์ กรรมการ
คุณนันทนา ปิ่นทองคำ กรรมการ
คุณยุพา ศิริกาญจนชัย ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณเบญจา แม็ควิลเลียม ผู้ช่วยเหรัญญิก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.241 ในปลายปีนั้นเอง ทางคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ได้นิมนต์พระครูกิตติวรคุณ จากวัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มาเป็นประธานบริหารวัดบอสตันพุทธวราราม ต่อจากคณะสงฆ์ชุดแรกที่เคยอยู่จำ พรรษาในเขตเมืองโมเด้น หลังจากท่านพระครูกิตติวรคุณได้มาอยู่ประจำที่วัดบอสตันฯแล้ว จึงได้รายงานไปยังคณะกรรมบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาทราบ ต่อมาคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ให้ท่านดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2542 เป็นต้นมา


หลังจากที่ท่านพระครูกิตติวรคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นเจ้าอาวาสฯจากประธานและกรรมการบริหารของคณะสงฆ์ ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาแล้ว จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ขึ้นเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่ บริหาร และทำการร่างระเบียบกฎเกณฑ์การบริหารวัดให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้เชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทยในนครบอสตันที่มีความรู้ความ สามารถ ผู้มีจิตฝักใผ่ช่วยเหลือกิจการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็น กรรมการบริหารวัด โดยได้ดำเนินการร่างกฎระเบียบการบริหารงานใหม่ กำหนดตำแหน่งหน้าที่การทำงานให้สอดคล้องเหมาะตามสถานการณ์ จึงทำให้การพัฒนาวัดบอสตันฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา อีกทั้งมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างเชื้อชาติให้การสนับสนุนในการสร้างวัด มากขึ้นโดยลำดับ

สถานที่ตั้งวัดแห่งที่ 2 ปัจจุบัน

ในระยะต่อมา คณะกรรมการบริหารวัดเห็นว่า สถานที่ตั้งวัดแห่งเดิมอยู่ในย่านชุมชน หากมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นที่วัด จะมีผู้มาร่วมงานมาก และจะมีรถเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ บางครั้งมีปัญหาเรื่องการใช้เสียง ซึ่งเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เกิดความไม่ชอบใจบ้าง ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆของทางวัด ไม่ใคร่จะสะดวก

ดังนั้นคณะกรรมการวัดฯ จึงได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ตั้งวัดให้ใหม่ ซึ่งควรจะอยู่ในสถานที่ที่ไปมาสะดวก ไม่ไกลจากเมืองบอสตันมากเกินไป และไม่ติดกับเพื่อนบ้านมากจนเกินไป อีกทั้งควรมีพื้นที่ใช้สอยอย่างเพียงพอ ใช้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ได้ตั้งแต่ 4-5 รูป ขึ้นไป,มีห้องรับรองผู้มาทำบุญ,ห้องสวดมนต์, ห้องน้ำ, มีสถานที่สำหรับจอดรถได้ตั้งแต่ 30-40 คัน ขึ้นไป

คณะกรรมการวัดฯจึงได้มอบหมายให้ คุณวารียา วิยะรันดร์ และคุณฐา สหศักดิ์มนตรี ไปดำเนินการจัดหาสถานที่ตั้งวัดแห่งใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประโยชน์การใช้สอยมากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อหาสถานที่ได้แล้ว จึงได้ดำเนินการจัดซื้อบ้านหลังใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 125 North Road, Bedford, MA. 01730 มีเนื้อที่ 2.5 เอเคอร์ โดยประมาณ เป็นบ้านเดี่ยว/ชั้นครึ่ง 1 หลัง พร้อมโรงรถ ในราคา $ 390,000 วางเงินดาวน์ 15 % เป็นเงิน $ 58,5000 ดอร์ลล่า กู้ธนาคารมา $ 331,500 ดอกเบี้ย 7.625 % ส่งค่าผ่อนบ้านเดือนละ $ 2,723.50 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอาศัยเครดิตของคุณสมชาย ลัทธิธรรม และคุณสมชาย ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการบริหารวัด และเป็นเรี่ยวแรงสำคัญตั้งแต่ครั้งแรกเริ่ม จนถึงปัจจุบัน331,500 ดอก

สถานที่แห่งใหม่ นับว่ามีความเหมาะสม และมีห้องที่พักสงฆ์และห้องรับรองแขก ดัดแปลงโรงรถเป็นศาลาห้องโถง ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา, เป็นห้องเรียนภาษาไทยในวันเสาร์-อาทิตย์ ด้านหน้าบ้าน ที่พื้นที่เป็นลานกว้างพอสมควร สามารถจอดรถได้ราว 20-25 คัน มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมดูร่มรื่น มีแนวต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมภายในเนื้อที่ 2.5 เอเคอร์ พื้ ดูร่มเย็นยิ่งนัก


พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร มีลานสนามหญ้าราว 0.5ครึ่งเอเคอร์ ทอดยาวจนถึงราวป่า มีพื้นสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆมากพอสมควร สองฟากฝั่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม มีหมู่กวาง นกหนู และสัตว์น้อยใหญ่ อาศัยราวป่าใกล้วัดเป็นที่พักอาศัยและหากิน แลดูน่ารื่นรมยินดี นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดี


นโยบายของวัด

หลังจากได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่แล้ว ท่านเจ้าอาวาสฯ และพระภิกษุที่นิมนต์มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดบอสตัน ได้วางนโยบายสำหรับการสร้างวัดคือ “มุ่งให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาธรรม ทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า, มุ่งให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนา นำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและคนรอบ ข้าง, ไม่หลงรูปแบบพิธีกรรม, ไม่ติดอบายมุข, เป็นคนดีมีคุณธรรม, สร้างสรรค์แต่สิ่งทีดีงาม, บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย, รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ, ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่เลือกชน ชั้น วรรณะ และเชื้อชาติ ”


การปรับเปลียนแปลง แนวทางการบริหารและการพัฒนาวัด ในปี พ.ศ. 2548-2551

ในต้น ปีพุทธศักราช 2549 วัดบอสตันพุทธวราราม ได้มีนโยบายในการพัฒนาวัด โดยมี “โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์” ขึ้น เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อใช้ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของชาติ ตลอดทั้งเพื่อเป็นที่เรียนภาษาไทยในวันอาทิตย์ของบุตรหลานชาวไทยที่เกิดและ เติบโตอยู่ในเขตนิวอิงแลนด์ สามารถที่จะใช้วัดเป็นสถานที่เรียนรู้ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น


ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจัดการภายในวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมาทำการบริ หาร และนำพาพุทธศาสนิกชนให้ยึดมั่นในหลักศาสนาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งอำนวยประโยชน์น้อยใหญ่แก่ส่วนรวมได้ ฉะนั้น จึงได้นิมนต์คณะพระธรรมทูต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวนี้ มาช่วยทำการบริหารและจัดการภายในวัดตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา โดยมีพระอาจารย์นิโรจน์ ฐิตโชติโก, พระมหากมลเพชร คุณรํสี, พระทองตะวัน สุชาโต, และพระมหานิทัศน์ โชติทสฺสโน ฯลฯ


หลังจาก นั้น ท่านพระครูกิตติวรคุณ จึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและประธานบริหารวัด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา โดยมอบหมายให้พระอาจารย์นิโรจน์ และคณะพระสงฆ์ที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจในภายในวัดบอสตันฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการภายในวัดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

Boston Buddha Vararam Temple
วัดบอสตตันพุทธวราราม
125 North Road, Bedford, MA 01730
Phone: 781-271-0989, Fax: 781-271-0157, E-mail: watboston2010@hotmail.com
copyrights © 2008 http://www.watboston.org all rights reserved