หน้าแรก ประวัติวัด ทำเนียบพระภิกษุสงฆ์ กิจกรรม ประจำปี ภาพกิจกรรม โรงเรียน บริจาค ติดต่อวัด
Vdo Raak Thai 2556
 
 
สมาคมองค์กรต่างๆ
- สมาคมไทยในอเมริกา
 
รายนามต่างๆ
- สถานที่สำคัญในบอสตัน
 
 

ร่วมบริจาคสมทบทุ่นสร้างวัด ผ่านทางธนาคาร

 

1. Bank of America:

          Account name:         Boston Buddha Vararam Temple

          Account Number:      8978922

          Account rounting number:  011000138

 

2. Citizens Bank:

            Account Name:           Boston Buddha Vararam Temple

            Account Number:       1312938843

            Account rounting number:    211070175

 
 
 

Boston Buddha Vararam Temple
วัดบอสตตันพุทธวราราม
125 North Road, Bedford, MA 01730
Phone: 781-271-0989, Fax: 781-271-0157, E-mail: watboston2010@hotmail.com
copyrights © 2008 http://www.watboston.org all rights reserved